Center za obiskovalce

Občina Pivka bo v Krpanovem domu v Pivki uredila Središče za usmerjanje in ozaveščanje obiskovalcev o sobivanju človeka in velikih zveri.

Interaktivno razstavo, ki bo obiskovalce spodbujala k doživljanju in razmišljanju, bo uredila na približno 400 kvadratnih metrih površin zdaj neuporabljenih prostorov v Krpanovem domu. Ob ohranitvi vloge Krpanovega doma kot javnega prostora, namenjenega vsem prebivalcem Pivke, pa bo razstavišču deloma prilagodila tudi vstopno vežo (sprejemni pult), MMC učilnico ter sedanji galerijski prostor.

Po otvoritvi središča bodo zaposleni v njem predstavljali biologijo in ekologijo velikih zveri dinarsko-kraškega prostora, ki si ga delita Slovenija in Hrvaška. Kontinuirano in celovito bodo z aktiviranjem deležnikov ozaveščali obiskovalce, prebivalce in strokovno in drugo zainteresirano javnost o pomenu ohranjanja velikih zveri, njihovih ekosistemskih storitvah ter načinih sobivanja človeka in velikih zveri.

Slovenija in Hrvaška razvijata strategije za ohranjanje velikih zveri. V okviru projekta Carnivora Dinarica in drugih projektov strokovnjaki obeh držav razvijajo in preskušajo nove znanstvene ugotovitve, številne pilotne ukrepe, primere dobrih praks in didaktično gradivo. Vsa ta orodja bodo prikazana in dosegljiva na enem mestu, v središču, ki bo trajnostno skrbelo za širjenje razumevanja velikih zveri  med prebivalci in obiskovalci. Na ta način bo središče dolgoročno prispevalo k zmanjšanju konfliktov ter izboljšanju stanja populacije velikih zveri v čezmejnem območju, kar je osrednji cilj projekta.

Središče bo tudi osrednja točka za usmerjanje obiskovalcev v celotnem območju severnih Dinaridov. Združeval vse demo točke razvite v projektu Carnivora Dinarica (kmetija dobrih praks ipd.), pa tudi informacije  naravnih parkov in turističnih ponudnikov skupnega, čezmejnega prostora, povezanih z velikimi zvermi.  S prezentacijo velikih zveri in njihovega življenjskega okolja v urbanem okolju, a na doživljajski način ter informativno celovito bo zmanjševal pritisk obiskovalcev na življenjski prostor velikih zveri.

V Krpanovem domu v Pivki bomo postavili interaktivno razstavo o velikih zvereh in o sobivanju ljudi in zveri.

Središče bo tudi po izteku projekta osrednja točka dinarsko-kraškega prostora Slovenije in Hrvaške za prikaz in širjenje vseh orodij in znanj o velikih zveri ter usmerjanja obiska v celotnem območju severnih Dinaridov.

Interaktivna razstava

Načrt interpretacije za središče je v sklepni fazi.