Besplatni ulaz u DINU, centar o velikim zvijerima do kraja kolovoza

Centar o velikim zvijerima DINA, kojeg je projektni partner Občina Pivka uredila v Krpanovom domu u središtu Pivke, otvorio je svoja vrata 2. 8. 2021, nakon završene međunarodne konferencije projekta Carnivora Dinarica.

Centar DINA u kolovozu otvoren je svaki dan od 10. do 18. sati,
ulaz je besplatan.

Atresa: Opština Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

DOĐITE NAM U POSJET!