Nakon tri godine provedbe održana Završna međunarodna konferencija projekta Carnivora Dinarica

Završna međunarodna konferencija projekta Carnivora Dinarica održala se 2. kolovoza 2021. u Pivki, a okupila je brojne stručnjake te projektne partnere koji su predstavili svoje rezultate nakon trogodišnjeg uspješnog rada.

 

Projekt Carnivora Dinarica bavi se poboljšanjem statusa zaštite velikih zvijeri – vuka, medvjeda i risa u područjima mreže Natura 2000 u Sloveniji i Hrvatskoj. Njegovi glavni ciljevi su rješavanje nedostataka u prekograničnom upravljanju velikim zvijerima, smanjenje rizika koji prijete velikim zvijerima i nerazumijevanje uloge velikih zvijeri u ekosustavu.

PROJEKT JE BIO USREDOTOČEN NA TRI NAJVAŽNIJA ZAJEDNIČKA IZAZOVA:

1. Konkretizacija strategija i uklanjanje nedostataka u prekograničnom upravljanju velikih zvijeri

Kako bi preživjele, velike zvijeri trebaju velika područja, a nacionalne granice im ne predstavljaju ograničenja. Istodobno, staništa uz granicu predstavljaju najkvalitetnija staništa za velike zvijeri u Sloveniji i Hrvatskoj zbog rijetke naseljenosti i dovoljne količine plijena. Stoga je održavanje kvalitete i povezanosti tih staništa važno za njihovo dugoročno očuvanje, za što je ključna međudržavna suradnja.

Posebnost projekta u tome je što su u njega bili uključeni ključni predstavnici obiju zemalja koji su uključeni u upravljanje velikim zvijerima. Projekt je tako pridonio izgradnji međusobnog povjerenja i poznavanja pojedinih institucija. Tako će se olakšati međudržavna suradnja u budućnosti i time pridonijeti očuvanju populacija velikih zvijeri. Izvođači projekta nadaju se kako će zemlje nakon projekta pripremiti i strategiju suradnje. Projekt odnosno uključeni stručnjaci pomoći će u konkretizaciji strategije sa smjernicama za usklađivanje metodologija za praćenje populacije vukova i risova.

 

2. Smanjenje rizika koji ugrožavaju velike zvijeri, naročito sve veći pritisak čovjeka (promet, štete u poljoprivredi i fragmentacija staništa)

Velike zvijeri najviše ugrožava čovjek, njegove predrasude, uznemiravanja zbog povećane rekreacije u šumi, rastuće fragmentacije staništa i zahtjeva za većim odstrelom zbog štete koju velike zvijeri nanose u poljoprivredi. Suživot ljudi s velikim zvijerima u ruralnim područjima Slovenije i Hrvatske seže daleko u prošlost. Uz jačanje populacija velikih zvijeri, posebno je važna briga za olakšavanje suživota s njima.

Stoga je u projektu implementiran cijeli niz provjerenih rješenja za olakšavanje suživota s velikim zvijerima, kao što je npr. postavljanje spremnika za otpad otpornih na medvjede, uzgoj i odgoj pastirskih pasa te donacija zaštitnih električnih ograda.

Ostale mjere odnosile su se na problem uginuća u prometu i poremećaja koje predstavljaju posjetitelji na području velikih zvijeri u okviru prekograničnog područja projekta N2000.

Prilikom pripreme i provedbe aktivnosti za lakši suživot s velikim zvijerima moraju se uzeti u obzir očekivanja lokalnog stanovništva te se u sve procese moraju uključiti ljudi koji dobro razumiju učinke suživota s velikim zvijerima, kako negativnih tako i pozitivnih. U sklopu projekta održano je više od 20 radionica na kojima su obrađene različite teme o velikim zvijerima.

 

3. (Ne)razumijevanje uloge velikih zvijeri u ekosustavima

Tijekom posljednjih desetljeća velike zvijeri dobile su novu ulogu u najrazličitijim područjima ljudske djelatnosti, posebice u očuvanju prirode, obrazovanju, istraživanju, rekreaciji i prepoznatljivosti područja.

To s jedne strane donosi nove prilike za društvo i promicanje zaštite velikih zvijeri (pod zajedničkim nazivom „kulturne usluge ekosustava“), a s druge strane njihova neodgovorna uporaba može biti i prijetnja dugoročnom očuvanju (npr. neodgovorno obavljanje turističke djelatnosti).

Istraživanje o uslugama ekosustava velikih zvijeri provedeno u sklopu projekta bilo je prvo takvo istraživanje na prekograničnom području SI – HR. Fokusirali su se na kulturne usluge ekosustava velikih zvijeri i usluge ekosustava proizašle iz načina na koji se hrane medvjedi i vukovi jer upravo ova karakteristika tih vrsta često definira izazove s kojima se susrećemo u njihovoj zaštiti (šteta na domaćim životinjama, uzimanje hrane iz antropogenih izvora), a s druge strane to iskorištavamo u njihovu upravljanju (hranilišta, lokacije strvina).

Još jedan od ciljeva je bio istražiti ulogu velikih zvijeri u ekosustavima , tzv. usluge ekosustava velikih zvijeri i to je bilo prvo takvo istraživanje u prekograničnom području Slovenije i Hrvatske. Fokus je bio stavljen na istraživanja kulturnih usluge ekosustava velikih zvijeri, te na istraživanje usluga proizašlih iz načina na koje se hrane vukovi i medvjedi.

 

Projekt je uključivao brojne komunikacijske aktivnosti koje su provođene tijekom cijele tri godine. Efikasna komunikacija, odnosno edukacija i interpretacija, je jedan od najvažnijih aspekata zaštite i upravljanja velikim zvijerima. Iz tog razloga smo u protekle tri godine koristili razna sredstva edukacije i komunikacije kako bismo povećali razinu svijesti javnosti o važnosti i ulozi velikih zvijeri. Aktivnosti su uključivale sastanke s lokalnim dionicima, izradu poučnih staza o velikim zvjerima, edukativne video filmove, dvojezični projektni časopis, smjernice za profesore biologije i didaktički kutak u osnovnim školama. Jedna od najsloženijih aktivnosti je osnivanje DINE, centra za posjetitelje o velikim zvijerima u Pivki.