15. 12. 2020

Drugi bilateralni sastanak o prekograničnoj suradnji Hrvatske i Slovenije o upravljanju populacijama velikih zvijeri

Drugi slovensko-hrvatski bilateralni sastanak na temu upravljanja i monitoringa populacije risa ...

23. 11. 2020

Primorsko-notranjska regija Slovenije bogatija je za deset novih spremnika za otpad sigurnih za medvjede

Zavod za šume Slovenije je u Primorsko-notranjskoj regiji u sklopu projekta Carnivora Dinarica postavio deset novih spremnika za otpad sigurnih za medvjede.

3. 11. 2020

Lovci Primorsko-goranske županije su se uključili u provedbu EU projekta Carnivora Dinarica

Primorsko-goranska županija je u sklopu EU projekta Carnivora Dinarica, Programa suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska V-A 2014.-2020., održala radionicu ...

16. 10. 2020

Ciarra predana novim vlasnicima

U sklopu projekta Carnivora Dinarica, Zavod za šume Slovenije novim je vlasnicima predao prvog od dva uzgojena pastirska psa – kuju po imenu Ciarra.

16. 10. 2020

Vučica Vita i krivolov

Vita je bila uhvaćena 22. svibnja u Notranjskoj regiji u Sloveniji i opremljena telemetrijskom ogrlicom. U trenutku hvatanja imala je dvije godine i 32 kg.

22. 9. 2020

Zaštita imovine od velikih zvijeri

Jedan od ciljeva projekta „Carnivora Dinarica“ Interreg Slovenija-Hrvatska bolje je i učinkovitije prekogranično upravljanje populacijama velikih zvijeri koje žive u Hrvatskoj i Sloveniji.

22. 9. 2020

Mašun – Snežnik

Jedan od ciljeva projekta „Carnivora Dinarica“ Interreg Slovenija-Hrvatska bolje je i učinkovitije prekogranično upravljanje populacijama velikih zvijeri koje žive u Hrvatskoj i Sloveniji.

22. 9. 2020

Ljudi su gosti u prirodi

Jedan od ciljeva projekta „Carnivora Dinarica“ Interreg Slovenija-Hrvatska bolje je i učinkovitije prekogranično upravljanje populacijama velikih zvijeri koje žive u Hrvatskoj i Sloveniji.