Projekt Carnivora Dinarica

Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih

Sobivanje ljudi in velikih zveri v severnih Dinaridih sega v daljno preteklost. To dediščino je treba negovati še naprej. Partnerji bodo vložili vsa svoja strokovna znanja in izkušnje, da bo sobivanje velikih zveri in ljudi na območju severnih Dinaridov še izboljšano.

ZAKAJ?

Namen projekta je izboljšati varstveno stanje velikih zveri: risa, volka in medveda ter ljudem omogočili boljše pogoje sobivanja z njimi.

KJE?

Območja Natura 2000: Javorniki-Snežnik in Notranjski trikotnik v Sloveniji,  ter del območja Gorski kotar in severna Lika na Hrvaškem.

KAKO?

Z izboljšanjem čezmejnega upravljanja z velikimi zvermi:

 • z vzpostavitvijo medinstitucionalnega sodelovanja,
 • z usklajevanjem raziskav populacij volka in risa,
 • s skupno analizo povezljivosti habitatov,
 • s skupnim ovrednotenjem vloge velikih zveri v ekosistemu.

Z izboljšanjem sobivanja ljudi in velikih zveri preko informiranja, usposabljanja in drugih aktivnosti:

 • kmetija dobrih praks,
 • električne ograje in pastirski psi za preprečevanje škod,
 • aktivna signalizacija na prometnicah,
 • zavetišče za osirotele risove mladiče,
 • medovarni smetnjaki,
 • ukrepi za usmerjanje obiskovalcev,
 • z vzpostavitvijo centra za ozaveščanje o velikih zveri.
V Krpanovem domu v Pivki bomo postavili interaktivno razstavo o velikih zvereh in o sobivanju ljudi in zveri.

Središče bo tudi po izteku projekta osrednja točka dinarsko-kraškega prostora Slovenije in Hrvaške za prikaz in širjenje vseh orodij in znanj o velikih zveri ter usmerjanja obiska v celotnem območju severnih Dinaridov.

Interaktivna razstava