Projekt Carnivora Dinarica

Sobivanje ljudi in velikih zveri v severnih Dinaridih sega v daljno preteklost in predstavlja dediščino, ki jo je treba negovati še naprej. Projektni partnerji bodo vložili vse svoje strokovno znanje in izkušnje, da bo sobivanje ljudi in velikih zveri v severnih Dinaridih še izboljšano.

ZAKAJ?

Namen projekta je izboljšati varstveno stanje velikih zveri: risa, volka in medveda ter ljudem omogočili boljše pogoje sobivanja z njimi.

KJE?

Območja Natura 2000: Javorniki-Snežnik in Notranjski trikotnik v Sloveniji,  ter del območja Gorski kotar in severna Lika na Hrvaškem.

KAKO?

Z izboljšanjem čezmejnega upravljanja z velikimi zvermi:

 • z vzpostavitvijo medinstitucionalnega sodelovanja,
 • z usklajevanjem raziskav populacij volka in risa,
 • s skupno analizo povezljivosti habitatov,
 • s skupnim ovrednotenjem vloge velikih zveri v ekosistemu.

Z izboljšanjem sobivanja ljudi in velikih zveri preko informiranja, usposabljanja in drugih aktivnosti:

 • kmetija dobrih praks,
 • električne ograje in pastirski psi za preprečevanje škod,
 • aktivna signalizacija na prometnicah,
 • zavetišče za osirotele risove mladiče,
 • medovarni smetnjaki,
 • ukrepi za usmerjanje obiskovalcev,
 • z vzpostavitvijo centra za ozaveščanje o velikih zveri.
V Krpanovem domu v Pivki bomo postavili interaktivno razstavo o velikih zvereh in o sobivanju ljudi in zveri.

Središče bo tudi po izteku projekta osrednja točka dinarsko-kraškega prostora Slovenije in Hrvaške za prikaz in širjenje vseh orodij in znanj o velikih zveri ter usmerjanja obiska v celotnem območju severnih Dinaridov.

Interaktivna razstava