Projektne publikacije

Eden izmed ciljev projekta »Carnivora Dinarica« Interreg Slovenija–Hrvaška je boljše in učinkovitejše čezmejno upravljanje s populacijami velikih zveri, ki živijo na območju Hrvaške in Slovenije.

Da bi to dosegli, projektni partnerji izvajajo številne dejavnosti, ena izmed njih pa je tudi izobraževanje javnosti. Za to smo v projektu, poleg različnih delavnic, predvideli tudi natis številnih publikacij na teme povezane z velikimi zvermi. Izobraževalno–komunikacijsko komponento projekta je finančno posredno podprl Urad za združenja Vlade Republike Hrvaške.