Dodatnih tem, ki bi jih lahko učitelji predstavili svojim učencem tekom pouka je veliko, učitelji pa za pripravo in izvedbo takih predavanj ali aktivnosti potrebujejo še toliko več časa.

 

Zato smo pripravili priročnik, skozi katerega lahko učitelji v razredu predstavijo teme iz učnega načrta na primerih iz sveta velikih zveri.

Ker si lažje zapomnimo stvari, ki jih delamo sami, pri tem pa po možnosti uporabljamo različna čutila, smo poskusili na ta način pripraviti tudi vsebino priročnika. Ta je po težavnosti razdeljena na triade, vsaka vaja pa ima del za učitelja in del za učence. V prvem lahko učitelj obnovi razlago o določeni temi in si pri razlagi pomaga z mini slovarjem, v drugem pa so oblikovani delovni listi, ki jih lahko učitelj natisne in že uporabi v razredu. Naloge zadnje triade so primerne tudi za srednje šole in gimnazije.

V podporo priročniku smo pripravili tudi didaktične pripomočke. Odlitke stopinj velikih zveri lahko učenci izmerijo in primerjajo med sabo ter se tako naučijo več tudi o ekologiji velikih zveri. Materiale, ki spremljajo ali nadgradijo izvedbo vaj iz priročnika, pa smo zbrali na USB ključku in so dostopni tudi na spletu. Priročnik in didaktične pripomočke najdete na spodnjih dveh povezavah:

Vabljeni k vpogledu in uporabi! Veseli bomo tudi povratnih informacij!