Po delavnicah, ki smo jih organizirali preko spleta, se nam je konec junija le ponudila priložnost za izvedbo terenskih seminarjev za učitelje. Veseli smo, da smo jo izkoristili! Seminarja smo izvedli 28. in 29. junija, udeležilo pa se ju je 10 učiteljev/-ic s slovenske in 13 s hrvaške strani.

 


 

Prvi dan smo si najprej ogledali didaktični kotiček na OŠ Pivka. Učenci so ga že sami raziskali med šolskimi odmori, uporabili pa so ga tudi pri pouku, ko so sami iskali določene podatke o velikih zvereh. Nato smo obiskali center Dina v nastajanju. Po koncu vodenja skozenj je marsikdo že čakal, da obišče center, ko bo ta začel obratovati s polno paro. Sledil je ogled gozdne hiše Mašun s prenovljeno razstavo, ki na enostavne, a pestre načine prikaže ekologijo, biologijo, vedenje in raziskovanje velikih zveri. Sprehodili smo se tudi po prenovljeni učni poti in uživali v ugankah, ki so postavljene med učnimi tablami.

Drugi dan smo se srečali v Narodnem parku Risnjak, ki se ne nahaja prav daleč od slovensko-hrvaške meje. Na učni poti Leska smo se ustavili na vseh 23 postajah in poslušali več o življenju v bližini parka, srečanjih z velikimi zvermi, čebelarjenju na njihovem območju, o drugih živalskih vrstah, lokalnih gozdovih ter upravljanju z njimi in drugih podobnih temah. Ob kosilu smo imeli čas za izmenjavo mnenj in informacij, ki so se oblikovala v zadnjih mesecih zaprtih šol in pisarn.

terenski-seminar

Pred sproščanjem ukrepov smo dva seminarja za učitelje izvedli preko spleta. Poleg predavanj o ekologiji in sobivanju z velikimi zvermi smo kar nekaj časa posvetili tudi predstavitvi novega priročnika, ki je nastal v okviru projekta. Spletna izvedba se je izkazala za praktično, saj si dve uri časa lahko hitreje vzamemo in prihranimo čas in potne stroške, ki bi jih sicer porabili za pot.

Kljub temu pa ima doživljanje ob srečevanju z novimi informacijami in kraji ponavadi večji učinek kot sledenje tem preko ekrana. Terenska seminarja sta se izkazala tudi za pomemben način povezovanja tako med šolami samimi, kot med vzpostavljanjem sodelovanja med projektno ekipo in učitelji. Veseli smo, da smo del seminarjev izpeljali tudi v živo!

terenski-seminar-2

terenski-seminar-3